Tapaturmataajuuden kehitys jäsenyrityksissä

SATAMAOPERAATTORIT RY:N JÄSENYRITYSTEN
TAPATURMATAAJUUS 2015 - 2022

Tapaturmataajuus tarkoittaa sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhdetta.
Suhde lasketaan miljoonaa työtuntia kohden.

VUODEN 2021 TAVOITE: VUODEN 2023 LOPPUUN MENNESSÄ ALAN TAPATURMATAAJUUS ON LASKENUT LUKUUN 19.

 

 

Sairauspoissaoloprosenttien kehitys jäsenyrityksissä

SATAMAOPERAATTORIT RY:N JÄSENYRITYSTEN
SAIRAUSPOISSAOLOPROSENTIT 2015 - 2019

LASKUKAAVA: (sairauspoissaoloaika / teoreettinen säännöllinen työaika) x 100 %

 

 

Scroll to top