Työturvallisuus

Työturvallisuus on toimialalla keskeinen kehittämiskohde, ja työtapaturmat ovatkin vähentyneet jatkuvan panostuksen tuloksena.

Alalla on vuodesta 2017 vietetty työturvallisuuspäivää vuosittain lokakuun ensimmäisenä maanantaina; ohessa päivän teemajulisteita.

Vuonna 2022 päätettiin laajentaa teemapäivä teemaviikoksi, jolloin kaikilla työvuoroista ja yrityksen/sataman ruuhka-ajoista riippumatta on paremmin mahdollisuus osallistua aiheesta järjestettäviin tapahtumiin.

Useissa satamissa teemapäivän tai -viikon aikana järjestetään yhteisiä tapahtumia sataman ja muiden siellä toimivien yritysten kanssa - työturvallisuushan kuuluu kaikille.

Tapaturmataajuuden kehitys jäsenyrityksissä

SATAMAOPERAATTORIT RY:N JÄSENYRITYSTEN
TAPATURMATAAJUUS 2015 - 2020

Tapaturmataajuus tarkoittaa sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhdetta.
Suhde lasketaan miljoonaa työtuntia kohden.

TAVOITE: VUODEN 2021 TAPATURMATAAJUUS 26,5 - PUOLET VUODEN 2016 LUVUSTA

 

 

Sairauspoissaoloprosenttien kehitys jäsenyrityksissä

SATAMAOPERAATTORIT RY:N JÄSENYRITYSTEN
SAIRAUSPOISSAOLOPROSENTIT 2015 - 2019

LASKUKAAVA: (sairauspoissaoloaika / teoreettinen säännöllinen työaika) x 100 %

 

 

Scroll to top