Työturvallisuus

Työturvallisuus on toimialalla keskeinen kehittämiskohde, ja työtapaturmat ovatkin vähentyneet jatkuvan panostuksen tuloksena.

Alalla vietetään työturvallisuuspäivää vuosittain lokakuun ensimmäisenä maanantaina; ohessa päivän teemajulisteita

Tapaturmataajuuden kehitys jäsenyrityksissä

SATAMAOPERAATTORIT RY:N JÄSENYRITYSTEN
TAPATURMATAAJUUS 2015 - 2020

Tapaturmataajuus tarkoittaa sattuneiden tapaturmien ja tehtyjen työtuntien suhdetta.
Suhde lasketaan miljoonaa työtuntia kohden.

TAVOITE: VUODEN 2021 TAPATURMATAAJUUS 26,5 - PUOLET VUODEN 2016 LUVUSTA

 

 

Sairauspoissaoloprosenttien kehitys jäsenyrityksissä

SATAMAOPERAATTORIT RY:N JÄSENYRITYSTEN
SAIRAUSPOISSAOLOPROSENTIT 2015 - 2019

LASKUKAAVA: (sairauspoissaoloaika / teoreettinen säännöllinen työaika) x 100 %

 

 

Scroll to top