Meriklusteri

Merellisten elinkeinojen muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan meriklusteriksi.

Sen kolme pääryhmää ovat meriteollisuuteen, merenkulkuun ja satamatoimintoihin liittyvät toimialat, joita
edustavat Suomessa Meriteollisuus ry, Suomen Varustamot ry, Suomen Satamaliitto ry sekä
Satamaoperaattorit ry.

Suomen meriklusterin liikevaihto vuonna 2020 oli noin 11,7 miljardia euroa. Kyseessä ovat tuoreimmat saatavissa olevat meriklusteria koskevat tunnusluvut (12.1.2024).

Lisää tietoa meriklusterista:

https://www.finnishmaritimecluster.fi/

Meriklusteri kattaa kaikki merelliset elinkeinot -itämeri.fi (itameri.fi) 

Meriklusterin ajankohtaisista asioista tiedotetaan Navigator-verkkojulkaisulla: Navigator Magazine - Merenkulun erikoislehti

Scroll to top