Meriklusteri

Merellisten elinkeinojen muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan meriklusteriksi.

Sen kolme pääryhmää ovat meriteollisuuteen, merenkulkuun ja satamatoimintoihin liittyvät toimialat, joita
edustavat Suomessa Meriteollisuus ry, Suomen Varustamot ry, Suomen Satamaliitto ry sekä
Satamaoperaattorit ry.

Suomen meriklusterin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 14,5 miljardia euroa. Lisää tietoa meriklusterista:

https://www.finnishmaritimecluster.fi/

Meriklusteri kattaa kaikki merelliset elinkeinot -itämeri.fi (itameri.fi) 

Meriklusterin ajankohtaisista asioista tiedotetaan Navigator-verkkojulkaisulla: Navigator Magazine - Merenkulun erikoislehti

Scroll to top