Yleiset satamaoperointiehdot 2006

 

Satamaoperaattorit ry on laatinut nämä Yleiset satamaoperointiehdot 2006 ja ne korvaavat Suomen Lastauttajain Liiton SLL ry:n General Conditions 2002 ja Yleiset ahtaus- ja terminaalimääräykset 2002. Satamaoperaattorit ry:n jäsenillä ei ole velvoitetta soveltaa kyseisiä ehtoja toimeksiannoissa. Satamaoperaattori ja tämän toimeksiantaja voivat sopia haluamistaan ehdoista.

Scroll to top