Satamaoperaattorit ry.

Satamaoperaattorit ry toimii ahtausalan tiedon jalostajana, aktiivisena vaikuttajana ja toimintatapojen kehittäjänä jäsenyritystensä toimintaedellytysten jatkuvaksi parantamiseksi.

Satamaoperaattorit lukuina

42 jäsenyritystä

27 satamassa

Jäsenyritysten palveluksessa on noin

250

satamatyönjohtajaa

1800

vakituista ahtaustyöntekijää

200

tilapäistä ahtaustyöntekijää

490

toimihenkilöä

Satamaoperointiyritykset käsittelevät vuosittain tavaraa yli

50

miljoonaa tonnia (ilman nestebulkkia).

Liikevaihto vuosittain

400-500

miljoonaa euroa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto

 • edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa
 • edustaa jäseniään alan työmarkkinaneuvotteluissa
 • tekee toimialaan liittyviä, jäseniä sitovia sopimuksia työmarkkinajärjestöjen ja muiden osapuolten kanssa
 • seuraa alan ja elinkeinoelämän yleistä ja taloudellista kehitystä
 • tiedottaa jäsenilleen säännöllisesti alaan liittyvistä asioista
 • ohjaa ja neuvoo jäseniään toimialaansa kuuluvissa asioissa
 • pitää aktiivisesti yhteyttä
  • viranomaisiin
  • poliittisiin päättäjiin
  • kotimaisiin elinkeinoelämän järjestöihin ja organisaatioihin
  • yhdistyksiin
  • koulutus- ja tutkimusorganisaatioihin
  • mediaan
  • sekä alan ulkomaisiin järjestöihin ja muihin organisaatioihin.

Yhdistys toimi Suomen Lastauttajain Liiton nimellä vuoteen 2003, jolloin liitosta tuli Satamaoperaattorit ry, Hamnoperatörerna rf. Yhdistys käyttää myös englanninkielistä nimeä Finnish Port Operators Association.

Jäsenyydet

Satamaoperaattorit ry on Elinkeinoelämän keskusliiton, EK:n jäsenliitto, www.ek.fi.

Liitto on jäsenenä Brysselissä toimivassa Federation of European Private Port Operators (FEPORT)-organisaatiossa (www.feport.be), joka perustettiin v. 1993 valvomaan itsenäisten satamaoperaattoreiden (ahtaus- ja terminaalioperaattorit) etuja EU:ssa. FEPORT käsittelee mm. satama- ja liikennepoliittisia kysymyksiä, turvallisuus- ja ympäristöasioita, samoin kuin tullaukseen ja sisämarkkinakäytäntöihin liittyviä kysymyksiä.

Ajankohtaista

Ahtausalan neuvottelutulos

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry:n ja Satamaoperaattorit ry:n 1.3.2023 allekirjoitettu neuvottelutulos on luettavissa täältä.

Lue lisää

100 järjestöä tiestön puolesta

Satamaoperaattorit ry myös on allekirjoittanut vetoomuksen Suomen tiestön puolesta.

Lue lisää

Satamapäivät 2023

Tämän vuoden satamapäivien paikkakunta on Naantali ja ajankohta 14.-15.9. - lisätietoa tuonnempana, mutta merkintä kalenteriin kannattaa...

Lue lisää

Suomen logistinen saavutettavuus ja kilpailukyky varmistettava tulevalla hallituskaudella

Logistiikan järjestöjen yhteiskannanotto luettavissa täältä .

Lue lisää
Scroll to top