Tietosuojaseloste

Kuvaus kerättävistä tiedoista

Satamaoperaattorit ry:n jäsenet ovat yrityksiä, joten henkilötietoja kerätään rajoitetusti seuraavasti:

  • hallituksen jäsenistä täydellinen nimi, henkilötunnus, postiosoite ja kotikunta yhdistysrekisteri-ilmoitusta varten sekä lisäksi kansalaisuus, verotusmaa, PEP-tieto (poliittinen vaikutusvaltaisuus) sekä henkilökortin kopio varainhallintasopimuksien perusteella
  • hallituksen tai työryhmien matkoilla osallistujista tarvittavat tiedot kuten täydellinen nimi, sukupuoli, henkilötunnus, passin tai henkilökortin numero, kansalaisuus, liikenneyhtiön tai hotellin kanta-asiakasnumero,
  • hallituksen jäsenten nimet ja kuvat julkaistaan liiton verkkosivuilla heidän suostumuksellaan
  • jäsenyritykset voivat tilata yhdistyksen tiedotteita työntekijöilleen – työntekijät voivat itse omalta osaltaan keskeyttää tilauksen. Rekisteröidään nimi ja sähköpostiosoite.
  • tapahtumia ja tilaisuuksia järjestäessään yhdistys kerää osallistujien yhteystiedot, joita se käyttää tapahtumaan tai tilaisuuteen liittyvissä järjestelyissä (nimi, tehtävä, organisaatio, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ruoka-aineallergiat). Tapahtumissa voidaan jakaa tai pitää esillä osallistujaluettelo, josta ilmenee jokaisen osallistujan nimi, tehtävä ja yritys.
  • yhdistyksen järjestämissä tapahtumissa voidaan ottaa kuvia, joita voidaan julkaista ilman kuvattujen henkilöiden erillistä suostumusta.
  • Satamaoperaattorit ry:n henkilöstön työsuhteisiin liittyvät tiedot, joita tarvitaan työnantajavelvoitteiden hoitamiseksi.

Vastuu kerättävistä tiedoista

Satamaoperaattorit ry on edellä mainittujen tietojen suhteen rekisterinpitäjä, joka vastaa kerättävistä tiedoista. Tietoja ei käsitellä EU:n ulkopuolella.

Yhdistyksen toimistonhoitaja on henkilötietojen käsittelijä, joka työtehtävässään vastaa edellä esitettyjen tietojen keräämisestä, säilyttämisestä ja tietoturvasta. Yhdistysrekisteriin ilmoitettavista tiedoista vastaa Patentti- ja rekisterihallitus.

Kaikki henkilöön liittyvä tieto kerätään ja sitä käytetään vain asianomaisen suostumuksella.

Yhdistyksen rekisterissä olevista omista henkilötiedoista saa listan lähettämällä siitä pyynnön yhdistyksen toimistonhoitajalle. Tiedot voi poistaa lähettämällä siitä pyynnön toimistonhoitajalle.

Toimistonhoitajan yhteystiedot

Scroll to top