Kirjaudu

Käyttäjätunnus

Salasana
en  fi  se 

Logistisen solmukohdan aktiivinen ja tunnustettu vaikuttaja

Satamaoperaattorit ry on ahtaus- ja terminaalitoimintaa harjoittavien sekä satamien muita tavarankäsittely- ja logistiikkapalveluja tuottavien yhteisöjen valtakunnallinen työnantaja- ja elinkeinopoliittinen edun-valvontajärjestö. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää jäsentensä kannattavan toiminnan ja jatkuvan kehittämisen edellytyksiä.

Näiltä verkkosivuilta


AHTAUSALAN TYÖEHTOSOPIMUS 1.2.2019 - 31.1.2021
Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n ja Satamaoperaattorit ry:n hallinnot ovat hyväksyneet 1.2.2019 saavutetun neuvottelutuloksen ahtausalan työehtosopimukseksi. Kaksivuotinen sopimus on palkantarkistuksiltaan yleisen linjan mukainen. Palkkoja korotetaan 1.2.2019 alkaen 1,6 prosentilla ja 1.2.2020 vientiteollisuuden keskiarvolla. Lue lisää